L'escola en 6 minuts

Projecte educatiu

L’Escola Sant Lluís Gonçaga va néixer l’any 1904. D’aleshores hem anat evolucionant i millorant gràcies a la confiança que vostès han dipositat i dipositen a la nostra escola. Fa molts anys que estem al servei dels infants de La Garriga i altres poblacions dels voltants.

Impartim ensenyament basat en els valors universals de l’humanisme cristià, afavorint una síntesi entre fe, cultura i vida. Durant tots aquests anys el nostre Projecte Educatiu ha anat evolucionant per oferir una educació integral de l’alumne i capacitar-lo per a un treball, personal i solidari, de transformació de la realitat.

A més a més de la nostra Llar d’infants, des de la darrera reforma educativa, oferim tres nivells educatius: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Caràcter

Aquest model d’educació fa que la nostra escola sigui una autèntica comunitat educativa, amb una participació efectiva de tots els seus components:

 • La institució titular:
  Fundació d’Escoles Diocesanes i Parroquials del Bisbat de Terrassa: responsable última de tot allò que afecta l’escola. Delega la funció de gestió del centre en la figura del Director i la resta de l’Equip Directiu.
 • Els alumnes:
  Protagonistes fonamentals de llur formació, amb l’acompanyament, el suport i l’autoritat dels mestres i professors i de les famílies.
 • Els mestres i professors:
  Agents directes de l’acció educativa. Responsables de la instrucció acadèmica i la formació moral de l’alumnat.
 • El personal d’administració i serveis:
  Al servei de les famílies i el claustre per a una correcta gestió del funcionament general i administració del centre.

PASTORAL: Lema i personatges 2019/20

Instruments de la teva Pau serà el lema que ens acompanyarà durant aquest curs.

Imagineu-vos una gran orquestra… Instruments de tota mena de vent, de corda, de percussió…Imagineu-se la gran «orquestra» que formem la societat, també la nostra escola…Instruments de diàleg, acollida, però també instruments de violència, instruments d’enfrontament…Instruments de mal «rotllo» o instruments de Pau?

Sant Francesc d’Assís i Santa Clara els personatges mitjançant els quals treballarem diferents valors i/o virtuts.

Va ser cap el 1182 que en un petit poblet de l’Umbria (Itàlia), Assís, que en una família de comerciants va néixer un noiet anomenat Giovanni Pietro Bernardone. Dotze anys després, al mateix poble, neixia una petita que es diria Chiara Scifi. Encara avui en dia es parla e l’amistat d’aquests dos joves del seu temps. Els va unir una amí comú, Jesucrist…, i un únic projecte a la vida, l’Evangeli. Ambdós, en «l’orquestra del món» van demanar al Crist de poder ser: INSTRUMENTS DE LA SEVA PAUSón Sant Francesc d’Assís i Santa Clara.

Instal·lacions

Realitza una visita virtual per les nostres instal·lacions. Escull l’espai, desplaça el ratolí i descobreix l’escola en 360 graus. Una manera innovadora de visitar l’escola des de qualsevol lloc.

D’on venim?

Sant Lluís, 100 anys d’história

Des de 1904 fins ara, l’escola ha passat per diferents etapes i per molts reptes, pero podríem dir que el més important s’ha mantingut al llarg d’aquests 100 anys: l’educació de moltes persones del nostre poble. Això ha estat possible gràcies a molts pares entossudits a triar un tipus d’opcio educativa per als seus fills, juntament amb la dedicació dels professors. Gràcies a tots el que heu treballat per aconseguir…

“Aquesta petita història del St.Lluís”.