L'Escola en 10 imatges

Projecte educatiu

L’Escola Sant Lluís Gonçaga va néixer l’any 1904. D’aleshores hem anat evolucionant i millorant gràcies a la confiança que vostès han dipositat i dipositen a la nostra escola. Fa molts anys que estem al servei dels infants de La Garriga i altres poblacions dels voltants.

Impartim ensenyament basat en els valors universals de l’humanisme cristià, afavorint una síntesi entre fe, cultura i vida. Durant tots aquests anys el nostre Projecte Educatiu ha anat evolucionant per oferir una educació integral de l’alumne i capacitar-lo per a un treball, personal i solidari, de transformació de la realitat.

A més a més de la nostra Llar d’infants, des de la darrera reforma educativa, oferim tres nivells educatius: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Caràcter

Aquest model d’educació fa que la nostra escola sigui una autèntica comunitat educativa, amb una participació efectiva de tots els seus components:

 • La institució titular:
  Fundació d’Escoles Diocesanes i Parroquials del Bisbat de Terrassa: responsable última de tot allò que afecta l’escola. Delega la funció de gestió del centre en la figura del Director i la resta de l’Equip Directiu.
 • Els alumnes:
  Protagonistes fonamentals de llur formació, amb l’acompanyament, el suport i l’autoritat dels mestres i professors i de les famílies.
 • Els mestres i professors:
  Agents directes de l’acció educativa. Responsables de la instrucció acadèmica i la formació moral de l’alumnat.
 • El personal d’administració i serveis:
  Al servei de les famílies i el claustre per a una correcta gestió del funcionament general i administració del centre.

Instal·lacions

D’on venim?