Metodologia

Aspectes bàsics:

  • Treball de les intel·ligències múltiples (des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària).
  • TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  • Anglès: s’imparteix des de l’Educació Infantil. 350 hores complementàries durant tota l’escolarització.
  • Educació en els valors de l’humanisme cristià.
  • Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis

Bons resultats a les proves competencials de 6è de primària (Curs 2018-19)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta

Llengua catalana (Global: 86%)

Comprensió oral 82%
Comprensió lectora 86%
Expressió escrita 79%

Llengua castellana (Global: 77%)

Comprensió oral 85%
Comprensió lectora 85%
Expressió escrita (assoliment global) 92%

Llengua anglesa (Global: 89%)

Comprensió oral 96%
Comprensió lectora 89%
Expressió escrita 93%

Matemàtica (Global: 81%)

Numeració i càlcul 81%
Espai i mesura 73%
Relacions i canvi 85%

Medi natural (Global: 75%)

Fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques (assoliment global) 89%
Investigació científica 75%
Interpretar informació científictecnològica 75%

Equip docent