Metodologia

Aspectes bàsics:

  • Treball de les intel·ligències múltiples (des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària).
  • TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  • Anglès: s’imparteix des de l’Educació Infantil. 350 hores complementàries durant tota l’escolarització.
  • Educació en els valors de l’humanisme cristià.
  • Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis.

Bons resultats a les proves competencials de 4t d'ESO (Curs 2019-20)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta

Llengua catalana (Global: 92.3%)

Comprensió lectora 92.3%
Expressió escrita 84.6%

Llengua castellana (Global: 92,3%)

Comprensió lectora 92.4%
Expressió escrita 69.3%

Llengua anglesa (Global: 92.3 %)

Comprensió oral 96.2%
Comprensió lectora 96.2%
Expressió escrita (assoliment global) 79.8%

Matemàtiques (Global: 84,6%)

Numeració i càlcul (Assoliment global) 92.3%
Espai, forma i mesura 92.3%
Canvi i relacions 84.7%
Estadística 88.5%

Cientificotecnològica (Global: 92.3 %)

Explicar fenòmens naturals i aplicacions 84.6%
Investigació científica 92.4%
Interpretació cientificotecnològica de dades i proves 92.4%

Equip docent

Samuel Professor D’ESO

Samuel

Professor D'ESO
Pere Professor D’ESO

Pere

Professor D'ESO
Blanca Professora D’ESO

Blanca

Professora d'ESO
Gina Psicopedagoga ESO

GINA

Psicopedagoga ESO
Pablo Especialista Educació Física I Cotutor De 3r I 4t D’ESO

PABLO

Cotutor de 1r d'ESO
María José Cotutora 4t D’ESO

MARÍA JOSÉ

Cotutora 4T d'ESO i coordinadora de Pastoral
Anabel Profe ESO

ANABEL

Professora d'ESO
Raquel Cotutora 2n D’ESO

RAQUEL

Cotutora 2n d'ESO
Martí Cotutor De 3r D’ESO

MARTÍ

Cotutor de 3r d'ESO
Marta Cotutora 1r D’ESO

MARTA

Cotutora de 2n d'ESO
Felip Director I Profe D’ESO

FELIP

Director i Professor d'ESO
Alfons Cap D’Estudis D’ESO

ALFONS

Cap d'estudis d'ESO