Metodologia

Aspectes bàsics:

  • Treball de les intel·ligències múltiples (des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària).
  • TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  • Anglès: s’imparteix des de l’Educació Infantil. 350 hores complementàries durant tota l’escolarització.
  • Educació en els valors de l’humanisme cristià.
  • Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis.

Bons resultats a les proves competencials de 4t d'ESO (Curs 2019-20)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta

Llengua catalana (Global: 92.3%)

Comprensió lectora 92.3%
Expressió escrita 84.6%

Llengua castellana (Global: 92,3%)

Comprensió lectora 92.4%
Expressió escrita 69.3%

Llengua anglesa (Global: 92.3 %)

Comprensió oral 96.2%
Comprensió lectora 96.2%
Expressió escrita (assoliment global) 79.8%

Matemàtiques (Global: 84,6%)

Numeració i càlcul (Assoliment global) 92.3%
Espai, forma i mesura 92.3%
Canvi i relacions 84.7%
Estadística 88.5%

Cientificotecnològica (Global: 92.3 %)

Explicar fenòmens naturals i aplicacions 84.6%
Investigació científica 92.4%
Interpretació cientificotecnològica de dades i proves 92.4%

Equip docent

Gina Psicopedagoga ESO

GINA

Psicopedagoga ESO
Pablo Especialista Educació Física I Cotutor De 3r I 4t D’ESO

PABLO

Cotutor 3r i 4t d'ESO i especialista Educació Física
María José Cotutora 4t D’ESO

MARÍA JOSÉ

Cotutora 4T d'ESO i coordinadora de Pastoral
Anabel Profe ESO

ANABEL

Professora d'ESO
Carles Profe ESO

Carles

Professor D'ESO
Raquel Cotutora 2n D’ESO

RAQUEL

Cotutora 2n d'ESO
Natàlia Cotutora De 1r I 2n D’ESO

NATÀLIA

Cotutora de 1r i 2n d'ESO
Martí Cotutor De 3r D’ESO

MARTÍ

Cotutor de 3r d'ESO
Marta Cotutora 1r D’ESO

MARTA

Cotutora 1r D'ESO
Felip Director I Profe D’ESO

FELIP

Director i Professor d'ESO
Alfons Cap D’Estudis D’ESO

ALFONS

Cap d'estudis d'ESO