Metodologia

Aspectes bàsics:

  • Treball de les intel·ligències múltiples (des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària).
  • TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  • Anglès: s’imparteix des de l’Educació Infantil. 350 hores complementàries durant tota l’escolarització.
  • Educació en els valors de l’humanisme cristià.
  • Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis.

Bons resultats a les proves competencials de 4t d'ESO (Curs 2018-19)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta

Llengua catalana (Global: 100%)

Comprensió lectora 93%
Expressió escrita 82%

Llengua castellana (Global: 86%)

Comprensió lectora 86%
Expressió escrita 89%

Llengua anglesa (Global: 78%)

Comprensió oral 100%
Comprensió lectora 89%
Expressió escrita (assoliment global) 75%

Matemàtiques (Global: 93%)

Numeració i càlcul 75%
Espai, forma i mesura 78%
Canvi i relacions 86%
Estadística 100%

Cientificotecnològica (Global: 100%)

Explicar fenòmens naturals i aplicacions 64%
Investigació científica 100%
Interpretació cientificotecnològica de dades i proves 100%

Equip docent