Infantil

Com treballem a Infantil

COM TREBALLEM AL 2n CICLE D’ED. INFANTIL

  • Acompanyament en el desenvolupament integral de cada infant

Respecte vers el ritme de cada infant, treball d’hàbits i autonomia, despertar l’interès pel món que els envolta, importància de l’empatia.

  • Contacte amb les famílies

Contacte diari amb les famílies, amplia informació i documentació per a les famílies, dues reunions grupals al llarg del curs, dues entrevistes individuals com a mínim amb les famílies.

  • Assessorament de l’Equip Psicopedagògic

Psicòloga, logopeda i mestra d’ed. Especial.

  • Llengua anglesa

Iniciació a la llengua anglesa de manera progressiva, auxiliar de conversa una hora a la setmana.

  • Projecte Innovamat
  • Sortides i activitats

Sortides d’un dia, colònies, activitats de música, teatre i art impulsades des de l’Ajuntament.

  • Foment de la nostra cultura

Celebració de les festes, coneixement i estimació de la història i les tradicions.

  • Natació dins l’horari lectiu
  • Activitat extraescolar d’iniciació a l’esport
Infantil

Equip docent