Política de privacitat

INFORMACIÓ

ESCOLA SANT LLUÍS GONÇAGA de la Fundació Escola i Vida és el responsable del tractament de les vostres dades personals i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, segons el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica (ES) 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa us facilitem la informació següent del tractament: 

RESPONSABLE

 • Identitat: ESCOLA SANT LLUÍS GONÇAGA de la Fundació Escola i Vida.
 • NIF: R0801782D
 • Adreça: Passeig, 27 – 08530 La Garriga – BARCELONA
 • Telèfon: +34 93 871 42 97
 • Correu electrònic: escola@escolasantlluis.cat
 • Dades del delegat en protecció de dades: Reid Consultores S.L.


FINALITATS

Descripció ampliada de la finalitat o finalitats del tractament:

Tractarem les vostres dades per a la gestió dels encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que feu a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la vostra disposició, com també, en alguns casos, per a la tramesa de comunicacions comercials i publicitàries sobre els nostres productes.

CONSERVACIÓ

Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total de les dades.

DECISIONS

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: l’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les vostres dades.

LEGITIMACIÓ

Legitimació: consentiment del mateix interessat.

Per raó que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, del qual sou part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta és el contracte mercantil esmentat o la relació precontractual.

Com que la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per subscriure aquest contracte, us informem que esteu obligat a facilitar les dades personals i, així mateix, que no fer-ho pot tenir com a conseqüència la no-prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament, ESCOLA SANT LLUÍS GONÇAGA de la Fundació Escola i Vida no farà cap cessió, ni tampoc cap transferència internacional, excepte que hi hagi l’obligació legal de fer-ho. Sempre que el responsable hagi de fer algun tipus de cessió de dades personals, demanarà prèviament el vostre consentiment exprés, informat i inequívoc.

DRETS

Com a interessat, podeu exercir els drets següents:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades, i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Per fer-ho, heu d’enviar un correu electrònic a escola@escolasantlluis.cat o una comunicació per escrit a l’adreça postal: Passeig, 27 – 08530 La Garriga – BARCELONA.

A més, en compliment del que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, us podeu de baixa a l’adreça de correu electrònic següent de l’entitat, indicant a l’assumpte “No enviar correus”.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem a ESCOLA SANT LLUÍS GONÇAGA de la Fundació Escola i Vida procedeixen directament de vós, qui, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a escola@escolasantlluis.cat o, en cas que algun dia s’estableixi algun formulari de contacte o de descàrrega, marcant les caselles corresponents i introduint les dades en els camps que s’escaiguin, accepteu expressament i de manera lliure i inequívoca que les vostres dades són necessàries per atendre la vostra petició per part del prestador. Així mateix, garantiu que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i us feu responsable de comunicar qualsevol modificació que s’hi produeixi.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial

No es tracten dades especialment protegides.

MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i, manifestament, els principis descrits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 de la LOPD, pels quals les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i són adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat les polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris, i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, www.escolasantlluis.cat no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, www.escolasantlluis.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Igualment, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, us podeu donar de baixa a l’adreça de correu electrònic següent de l’entitat: escola@escolasantlluis.cat, indicant a l’assumpte “Baixa o no enviar”.

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, s’informa que les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant el formulari o el correu electrònic següents seran tractades de manera confidencial i s’utilitzaran exclusivament per a la finalitat de gestionar les sol·licituds, els escrits i les comunicacions realitzades pel mateix interessat. El responsable del tractament és ESCOLA SANT LLUÍS GONÇAGA de la Fundació Escola i Vida – Passeig, 27 – 08530 La Garriga – BARCELONA

Els drets que la normativa de protecció de dades atribueix a l’interessat (revocació del consentiment, dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, i limitació o oposició al tractament d’aquestes dades, com també presentar una reclamació davant l’autoritat de control, agpd.es) els pot exercir davant del responsable, a l’adreça postal Passeig, 27 – 08530 La Garriga – BARCELONA, o per correu electrònic a escola@escolasantlluis.cat. No estan previstes transferències internacionals de les dades. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.