Primària

equip-docent-primaria
Primària

Metodologia

Aspectes bàsics:

  • Treball de les intel·ligències múltiples (des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària).
  • TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  • Anglès: s’imparteix des de l’Educació Infantil. 350 hores complementàries durant tota l’escolarització.
  • Educació en els valors de l’humanisme cristià.
  • Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis

Reinventem les matemàtiques

Innovació educativa a l'aula de primària

En lloc de...

Classe magistral

L’alumne és el centre

Construïm el coneixement matemàtic a partir de la veu de l’alumnat

En lloc de...

Només paper i llapis…

Material manipulatiu

Resolem activitats matemàtiques amb diversos materials per entendre idees abstractes de forma simple

En lloc de...

10 pàginas de càlculs…

Plataforma adaptativa

Practiquem matemàtiques de forma divertida i adaptada a les necessitats de cada alumne/a

En lloc de...

Pràctica sense sentit...

Projectes contextualitzats

Apliquem els continguts matemàtics en projectes que s’acosten a la realitat de l’alumnat

Matemàtiques aplicades que emocionen

InnovaMat transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.

Treballem el medi natural i social de forma vivencial i significativa

Coneix una mostra del procés seguit, al treballar el cos humà, a l’àrea de coneixement del medi amb un grup d’alumnes de primària.

Bons resultats a les proves competencials de 6è de primària (Curs 2018-19)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta
Llengua catalana (Global: 86%)
Comprensió oral 82%
Comprensió lectora 86%
Expressió escrita 79%
Matemàtica (Global: 81%)
Numeració i càlcul 81%
Espai i mesura 73%
Relacions i canvi 85%
Llengua castellana (Global: 77%)
Comprensió oral 85%
Comprensió lectora 85%
Expressió escrita (assoliment global) 92%
Medi natural (Global: 75%)
Fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques (assoliment global) 89%
Investigació científica 75%
Interpretar informació científictecnològica 75%
Llengua anglesa (Global: 89%)
Comprensió oral 96%
Comprensió lectora 89%
Expressió escrita 93%
Primària

Equip docent

Ana

Mestra de primària

Candelària

Tutora 3er primària

Cèlia

Tutora 5è primària

Cristina

Mestra de primària

Gerard

Tutor 4rt primària

Mariona

Tutora 2n primària

Pablo

Especialista d'educació física

Sandra

Cap d'estudis de Primària

Sara

Tutora de 6è

Teresa

Psicòloga infantil i primària