Secundària

equip-docent-ESO
Secundària

Metodologia

Aspectes bàsics:

  • Treball de les intel·ligències múltiples (des d’Educació Infantil fins a 2n de Primària).
  • TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  • Anglès: s’imparteix des de l’Educació Infantil. 350 hores complementàries durant tota l’escolarització.
  • Educació en els valors de l’humanisme cristià.
  • Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.

Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis

Bons resultats a les proves competencials de 4t d'ESO (Curs 2019-20)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta
Llengua catalana (Global: 92.3%)
Comprensió lectora 92.3%
Expressió escrita 84.6%
Llengua castellana (Global: 92,3%)
Comprensió lectora 92.4%
Expressió escrita (assoliment global) 69.3%
Llengua anglesa (Global: 92.3 %)
Comprensió oral 96.2%
Comprensió lectora 96.2%
Expressió escrita (assoliment global) 79.8%
Matemàtiques (Global: 84,6%)
Numeració i càlcul (Assoliment global) 92.3%
Espai, forma i mesura 92.3%
Canvi i relacions 84.7%
Estadística 88.5%
Cientificotecnològica (Global: 92.3 %)
Explicar fenòmens naturals i aplicacions 84.6%
Investigació científica 92.4%
Interpretació cientificotecnològica de dades i proves 92.4%
Secundària

Equip docent

Alfons

Cap d'estudis d'ESO

Anabel

Professora d'ESO

Blanca

Professora d'ESO

Felip

Director i professor d'ESO

Gina

Psicopedagoga d'ESO

María José

Cotutora 4t d'ESO i coordinadora Pastoral

Marta

Cotutora 2n d'ESO

Martí

Cotutor 3r d'ESO

PABLO

Especialista d'educació física

Pere

Professor d'ESO

Raquel

Cotutora 2nd'ESO

Samuel

Professor dESO