Secundària

equip-docent-ESO
Secundària

Metodologia

Aspectes bàsics:

 • Seguiment tutorial
  Continuïtat Primària – Secundària.
  PAT actualitzat amb eines per afrontar els reptes de l’adolescència per a formar estudiants i futurs ciutadans adults.
  Cotutories
  Abundant informació documental per a les famílies. acadèmiques i tutorials.
  Reunions presencials i telemàtiques.
  Assessorament psicopedagògic
  Orientació acadèmica i orientació postobligatòria
  Consells d’orientació
  Serveis externs: educaweb, C17, Joventut
 • Intel·ligència Emocional
  Matèria d’IE
  Mediació Escolar
  TEI
  Convivència i Mediació
 • Escola catalana oberta al món
  Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.
  Arrelada al nostre poble i a l’entorn proper.
  Servei 3r ESO Càritas.
  Intercanvi amb els Països Baixos dins d’un projecte Eramus+.
 • Secundària multilingüe
  3-4h de llengua estrangera setmanals (anglès) a cada curs.
  3h d’una matèria curricular en llengua estrangera a cada curs (ciències naturals o ciències socials).
  Intercanvi lingüístic a Holanda
  Auxiliar de conversa a cada hora d’anglès
 • Atenció a la diversitat
  Grups reduïts
  Desdoblaments per necessitats educatives acadèmiques
  Desdoblaments per treball a aules específiques: laboratori, tecnologia
  PIM
  GECT GELH
  Adaptacions a l’alça
  Projectes Singulars: Aula Taller / Acada
  Treballem segons les diferents habilitats i potencials de l’alumnat.
 • Escola 2.0.
  TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  Moodle
  Clickedu
  Google Classroom i Drive
  Office
  Robòtica i Programació
 • Projecte de Recerca potent 4t ESO
 • Sortides acadèmiques amb pernocta. 
  CdA Empúries
  CdA Vall de Boí
 • Resultats en proves de competències del departament
 • Seguiment del nostre antic alumnat.
 • Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis

Bons resultats a les proves competencials de 4t d'ESO (Curs 2022-23)

% d'alumnat que ha assolit la competència
Llengua catalana (Global: 96,3%)
Comprensió lectora 92.6%
Expressió escrita 96.3%
Llengua castellana (Global: 96,3%)
Comprensió lectora 88.9%
Expressió escrita 92.6%
Llengua anglesa (Global: 92,6%)
Comprensió oral 92.6%
Comprensió lectora 100%
Expressió escrita 77.8%
Matemàtiques (Global: 77,8%)
Numeració i càlcul 92.6%
Espai, forma i mesura 81.5%
Canvi i relacions 81.5%
Estadística 85.2%
Cientificotecnològica (Global: 92,6%)
Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques 85.2%
Investigació científica 88.9%
Interpretació cientificotecnològica de dades i proves 85.2%
Secundària

Equip docent

Felip

Director i Professor d'ESO

Alfons

Cap d'Estudis d'ESO

Marta

Cotutora de 1r d'ESO

Pablo

Cotutor de 1r i 2n d'ESO i
Especialista d'Educació Física

Blanca

Cotutora de 2n d'ESO i Especialista de Plàstica

Martí

Cotutor 3r d'ESO

Sara

Cotutora de 3r d'ESO i Especialista de Música

Maria José

Cotutora de 4t d'ESO i Coordinadora de Pastoral

Maria

Professora d'ESO

Anabel

Professora d'ESO

Gina

Psicopedagoga d'ESO