Secundària

equip-docent-ESO
Secundària

Metodologia

Aspectes bàsics:

 • Seguiment tutorial
  Continuïtat Primària – Secundària.
  PAT actualitzat amb eines per afrontar els reptes de l’adolescència per a formar estudiants i futurs ciutadans adults.
  Cotutories
  Abundant informació documental per a les famílies. acadèmiques i tutorials.
  Reunions presencials i telemàtiques.
  Assessorament psicopedagògic
  Orientació acadèmica i orientació postobligatòria
  Consells d’orientació
  Serveis externs: educaweb, C17, Joventut 
 • Intel·ligència Emocional
  Matèria d’IE
  Mediació Escolar
  TEI
  Convivència i Mediació
 • Escola catalana oberta al món
  Foment del coneixement i estimació de la història, tradicions, cultura i llengua de Catalunya i la resta de terres de parla catalana.
  Arrelada al nostre poble i a l’entorn proper.
  Servei 3r ESO Càritas.
  Intercanvi amb els Països Baixos dins d’un projecte Eramus+.
 • Secundària multilingüe
  3-4h de llengua estrangera setmanals (anglès) a cada curs.
  3h d’una matèria curricular en llengua estrangera a cada curs (ciències naturals o ciències socials).
  Intercanvi lingüístic a Holanda
  Auxiliar de conversa a cada hora d’anglès
 • Atenció a la diversitat
  Grups reduïts 
  Desdoblaments per necessitats educatives acadèmiques 
  Desdoblaments per treball a aules específiques: laboratori, tecnologia
  PIM
  GECT GELH
  Adaptacions a l’alça
  Projectes Singulars: Aula Taller / Acada
  Treballem segons les diferents habilitats i potencials de l’alumnat. 
 • Escola 2.0. 
  TIC: projecte d’innovació ParTICip@ des de P-3 fins a 4rt d’ESO.
  Moodle
  Clickedu
  Google Classroom i Drive
  Office
  Robòtica i Programació
 • Projecte de Recerca potent 4t ESO
 • Sortides acadèmiques amb pernocta. 
  CdA Empúries
  CdA Vall de Boí
 • Resultats en proves de competències del departament
 • Seguiment del nostre antic alumnat.
 • Els nostres programes es completen amb un gran ventall de matèries complementàries, activitats extraescolars i serveis

Bons resultats a les proves competencials de 4t d'ESO (Curs 2019-20)

% d'alumnat que ha assolit la competència en la franja mitjana-alta o alta
Llengua catalana (Global: 92.3%)
Comprensió lectora 92.3%
Expressió escrita 84.6%
Llengua castellana (Global: 92,3%)
Comprensió lectora 92.4%
Expressió escrita (assoliment global) 69.3%
Llengua anglesa (Global: 92.3 %)
Comprensió oral 96.2%
Comprensió lectora 96.2%
Expressió escrita (assoliment global) 79.8%
Matemàtiques (Global: 84,6%)
Numeració i càlcul (Assoliment global) 92.3%
Espai, forma i mesura 92.3%
Canvi i relacions 84.7%
Estadística 88.5%
Cientificotecnològica (Global: 92.3 %)
Explicar fenòmens naturals i aplicacions 84.6%
Investigació científica 92.4%
Interpretació cientificotecnològica de dades i proves 92.4%
Secundària

Equip docent

Alfons

Cap d'estudis d'ESO

Anabel

Professora d'ESO

Blanca

Professora d'ESO

Felip

Director i professor d'ESO

Gina

Psicopedagoga d'ESO

María José

Cotutora 4t d'ESO i coordinadora Pastoral

Marta

Cotutora 2n d'ESO

Martí

Cotutor 3r d'ESO

PABLO

Especialista d'educació física

Samuel

Professor dESO