Preinscripció 2023-2024

Les preinscripcions per al curs 2023-24 s’hauran de fer  mitjançant sol·licitud electrònica (IDcat, DNI. electrònic o Clave) o sol·licitud en suport informàtic.

Podeu fer-ho entre el 6 i el 20 de març per a Parvulari i Primària, i entre el 8 i el 20 de març per a la ESO, a l’enllaç:

CURS (4)
Escola Sant Lluís Gonçaga

Informació i documentació a presentar

Caldrà que feu arribar a l’escola els següents documents signats:

Documents d'interès

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Alumnes preinscrits al centre

Publicació de la llista d’espera del centre

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Oferta de places Parvulari, Primària i ESO curs 2022-23